Equidome Tops

Equidome Top Sport - Stal Tops - 00.jpg

Stal Tops BV, van voormalig springruiter Dhr. J. Tops, is sinds jaren gevestigd aan de Maastrichterweg 249 te Valkenswaard. Een bedrijf wat zich richt op de paarden(top)sport. Stal Tops is in de jaren uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd hippisch bedrijf en vormt een belangrijke economische trekker van internationale allure.

 
 

Project details

Vanuit de behoefte om een ‘thuishaven’ te bieden voor het prestigieuze toernooi van de “Longines Global Champions Tour” en om de kwaliteit te kunnen behouden in de wereldtop was een grootschalige uitbreiding van de voorzieningen en faciliteiten noodzakelijk.

Onder de naam ‘Equidome Topsport’ zijn er meerdere gebouwen gerealiseerd waaronder een entreegebouw (Spider), een VIP-gebouw en nieuwe overkapte tribunes, alsmede circa 400 paardenstallen. De complexiteit van deze ontwikkeling zat in de te verkrijgen bestemming. Het realiseren van een dergelijke ontwikkeling in het buitengebied van Valkenswaard vergt veel afstemming tussen de vele stakeholders van gemeente, Provincie als natuur beherende instanties etc.. De nauwe samenwerking tussen partijen heeft geleid tot een resultaat van formaat. Bij de ontwikkeling van de plannen is rekening gehouden met de landschappelijke inpassing. Op 14 augustus 2015 is het complex officieel geopend en in gebruik genomen. 

Latoures Vastgoed II BV heeft voor Stal Tops het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van ‘Equidome Topsport’ begeleid en de bouwvoorbereiding uitgevoerd van de ontwikkeling.
 

Opdrachtgever
Latoures Vastgoed II BV

Architect
A.N. van Aken

Status
Gerealiseerd